REGULAMIN

test

F   -       św. Faustya - przewodnik ks. Tomasz Sroka
A -      św. Jan Paweł II- przewodnik ks. Stanisław Joneczko
B-           św. Józef Bilczewski- Przewodnik ks. Piotr Niemczyk
C-           św. Brat Albert- Przewodnik ks. Michał Bogacz
D -          Bł. Matki Teresy- Przewodnik ks. Michał Gajzler
G+ K-  św. Maksymilian- Przewodnik ks. Grzegorz Pasternak
H-           Bł. Michał Sopoćko- Przewodnik ks. Damian Koryciński

VADEMECUM

KRONIKA PIELGRZYMKI

koncert w wyskokiej - fausystem, Magda Anioł, Piotr Mirecki

AKT ZAWIERZENIA

Główny Przewodnik ks.Mikołaj Szczygieł
tel.510 607 910 mikszczygiel@gmail.com

Biuro pielgrzymki Irena Papla
tel. 784 092 390 irenapapla@o2.pl